ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Friday, January 25, 2013

Gun Carriage Factory Jabalpur Recruitment 2013 – 255 Various Vacancies:


Gun Carriage Factory Jabalpur Recruitment 2013 – 255 Various Vacancies: Gun Carriage Factory Jabalpur under Indian Ordinance Factories under Ministry of Defence has issued notification against recruitment of 255 Skilled Labour, Durwan and Store Keeper Vacancies. Eligible candidates may apply online on or before 31-01-2013. For more details regarding age limit, educational qualification, application fee details, selection process and how to apply are given below…
Gun Carriage Factory Vacancy Details:
Total Number of Vacancies: 255
Names of Posts:
I. Semi Skilled Tradesmen:
1. Blacksmith: 06 Posts
2. Electrician: 18 posts
3. Examiner (Engg): 30 posts
4. Electroplater: 04 posts
5. Fitter (Genl) Mech:  48 posts
6. Fitter (Auto Electric): 02 posts
7. Fitter (Automobile): 03 posts
8. Fitter (Electronics): 02 posts
9. Machinist Grinder: 06 vacancies
10. Heart Treatment Operator: 06 posts
11. Machinist: 46 posts
12. Millwright/MMTM: 12 posts
13. Miller: 15 posts
14. Turner: 18 posts
15. Welder:  14 posts
II. Storekeeper:  05 posts
III. Durwan (only for Male): 20 posts
Age Limit: Candidates’ age must be between 18 to 32 years for semi skilled workers, 18 to 27 for store keeper post and 20 to 27 years for Durwan posts as on 31-01-2013. Age relaxations will be extended as per Govt. rules.
Educational Qualification: Candidates must possess Matriculation or equivalent along with National Council of Trades for Vocational Training certificate for Semi Skilled Labor posts, 10+2 for Store Keeper posts, Matriculation for Durwan posts.
Application Fee Details: Unreserved candidates have to pay Rs. 50/- as application fee.
How to Apply: Eligible candidates have to apply online for the desired post on or before 31-01-2013 through the website www.ofbgcf.nic.in
Instructions for Online Application: 
1. Log on to www.ofbgcf.nic.in and select the Recruitment link.
2. Now candidates click on Apply Online link.
3. Select the desired post to fill the online application form.
4. Fill it with all mandatory details carefully.
5. After submission of online application take the print out of Application Form for further usage.
Important Dates:
Starting Date for Online Registration: 01-01-2013
Last Date for Online Registration: 31-01-2013
For more details like vacancy distribution, pay scale, reservations, other requirements, other instructions and online application, click on the links given below…


Read more: Gun Carriage Factory Jabalpur Recruitment 2013 – 255 Various Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/gun-carriage-factory/56155/#ixzz2Itl8z4gcஅன்புள்ள மாணவர்களே ,
உங்களுக்கு இந்த தைமாத பரிசாக ஒரு சிறப்பு செய்தி. 
பட்டம் படித்த வேலையற்ற ஊனமுற்ற ஆண் ,பெண் மற்றும் 
பட்டம் படித்து 30 வயதுக்கு மேலான பெண்கள் 
அனைவருக்கும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலை 
8.00 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
முற்றிலும் இலவசமாக அனைத்து போட்டி தேர்வுகளையும்
மாணவர்கள் வெற்றி பெற செய்யும்
வகையில் தெளிவாக பாடங்கள் எடுக்கப்படும்.
(முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் )
எண் ; 9790256064
**நீங்களும் மனது வைத்தால் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு
அரசு வேலை பெற்றுதரலாம் 


Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER